Summering av 2017

Året 2017 är snart slut och vi kan konstatera att det varit ett mycket bra år för Kotlin. Det har hänt en hel del sedan Jetbrain släppte Kotlin 1.0 den …

The good looking THEN!

Det talas mycket om att Kotlin är mer lättläst än Java. Paradexemplet är when-blocket. Vill man kontrollera endast ett argument används i Java ett stor switch-block // Java switch (nameOfTown) …

En klassresa

En Klass är fundamentalt i ett objektorienterat språk som Kotlin. Skall man beskriva verkligheten skall det göras på ett så enkelt sätt som möjligt. Java är lite omständlig på den …