The good looking THEN!

Det talas mycket om att Kotlin är mer lättläst än Java. Paradexemplet är when-blocket. Vill man kontrollera endast ett argument används i Java ett stor switch-block // Java switch (nameOfTown) …

En klassresa

En Klass är fundamentalt i ett objektorienterat språk som Kotlin. Skall man beskriva verkligheten skall det göras på ett så enkelt sätt som möjligt. Java är lite omständlig på den …