Summering av 2017

Av Semnoz – Egen avfotografering, CC BY-SA 3.0

Året 2017 är snart slut och vi kan konstatera att det varit ett mycket bra år för Kotlin.

Det har hänt en hel del sedan Jetbrain släppte Kotlin 1.0 den 15:e februari 2016 för snart två år sedan. Det är gott och väl att språket är väl genomtänkt och tagit lärdomar från alla tidigare misstag som gjorts i äldre språk. Det är också väl att Jetbrain som utvecklar Intellij, den mest populära utvecklingsmiljön för Java, också har givit inbyggd stöd för Kotlin i både Intellij och Eclipse. Jag använder Intellij på jobbet och det är nästan skrämmande intuitivt som Intellij hjälper mig med min Kotlin.

Men det spelar ingen roll hur bra något är om inte industrin kan känna sig trygg i att tekniken fortlever och att det i framtiden kommer finnas kompetent folk. Det är på den punkten vi har sett bra framsteg under 2017.

Under 2017 började det blås upp till en “perfect storm“. Google hade tidigare baserat sin Android Studio på Jetbrains Intellij. Jetbrain hade fått idén om att det behövdes ett bättre språk än Java som kunde köra i Javas ekosystem. IDE-tillverkare, som Jetbrain är,  var det naturligt att det skulle finnas fullvärdigt stöd för Kotlin i Intellij. Oracle hade börjat bråka om att Googles Java inte var Java. Det naturliga blev att Google under I/O 2017 annonserade att Kotlin skulle bli ett officiellt språk för Android. Där har vi nyckeln till varför Kotlin kommer bli stort i framtiden.

Android är ett stort ekosystem med många programmerare. Expressens Android-team nosade på Kotlin redan 2015. På Com Hem har vi i höst tagit beslut på att all nyutveckling på Android apparna. Fler och fler bolag tar det strategiska beslutet att utveckla sina Android-appar i Kotlin. Att Kotlin kommer bli stort för Android är nu en självklarhet. Vi kommer alltså få tillgång till en stor kompetenspol med Java-programmerare som kan Kotlin. Det är inte helt ovanligt att vi Android-programmerare också fuskar inom backend-världen vilket gör att det kommer sippra över Kotlin-kompetens in i backend-teamen.  Det finns alltså förutsättningar för att backend-världen kan gå över till Kotlin utan risk för kompetensbrist. Lägger vi därtill det faktum att det är en låg tröskel för att gå från Java till Kotlin för en utvecklare. Vi kommer vi till slutsatsen: en IT-chef behöver inte vara orolig.

Kotlin/Native började få fart under 2017.  Poängen med Kotlin/Native är att kunna kompilera Kotlin till ett körbart program utan att behöva en JVM som t.ex. Java kräver. Kotlin/Native använder sig av LLVM vilket också IOS , som används på IPhone, använder sig av. Syfter är naturligtvis att göra Kotlin heltäckande även inom IPhone världen. Kotlin kommer också kunna ta sig in inom områden där vi idag ser C och C++. Jetbrain kommer integrera Kotlin/Native i sin utvecklingsmiljö CLion.

Tyvärr är inte Kotlin/Native produktionsklar ännu (i skrivandes stund har vi nått V0.5) men vi har sett snabba och jämna framsteg under året vilket gör det troligt att vi har 1.0 klart under 2018.

Ett viktigt steg till att göra Kotlin användbart över flera plattformar var släppet av version 1.2. Där har man koncentrerat sig på att göra det möjligt att dela koden på ett effektivt sätt mellan olika plattformar. Nu kan ett företag använda sig av ETT bibliotek för affärslogiken och sedan använda den i backend, frontend, Android och när vi har Kotlin/Native på plats även i IPhone.