The good looking THEN!

Det talas mycket om att Kotlin är mer lättläst än Java. Paradexemplet är when-blocket.

Vill man kontrollera endast ett argument används i Java ett stor switch-block

// Java
switch (nameOfTown) {
  case "Stockholm" : 
  case "Malmö": 
    town.setSize(BIG);
    break;
  case "Örebro" : 
    town.setSize(MEDIUM);
    break;
  case "Nora" : 
    town.setSize(SMALL);
    break;
  default:
    town.setSize(UNKNOWN)
}

// Kotlin
when (nameOfTown) {
  "Stockholm", "Malmö" -> town.size = BIG
  "Örebro"       -> town.size = MEDIUM
  "Nora"        -> town.size = SMALL
  else         -> town.size = UNKNOWN
}

När du kan ersätta komplicerad if-else-kedjor med ett snyggt when-block blir det ännu tydligare varför when-blocken blir lättlästa.

// Java
if (firstName.equals("Anders")) {
  person.setTeam(sales);
} else if (lastName.equals("Larsson")) {
  person.setTeam(web);
} else {
  person.setTeam(others);
}

// Kotlin
when {
  firstName == "Anders" -> person.team = sales
  lastName == "Larsson" -> person.team = web
  else          -> person.team = others
}
Posted in Kod